Новини

08.2.2012 г.Държавните служители ще декларират имуществото си при встъпване в длъжност

Категория: Държавна администрация
07.2.2012 г.Нови 2,8 млн. лева са изплатени по ОПАК през месец януари

Категория: Държавна администрация
25.1.2012 г.В държавната администрация се въвежда гъвкаво работно време

Категория: Държавна администрация
17.1.2012 г.Изравняват се отпуските в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
12.1.2012 г.Заместник-министър Валери Борисов и ръководството на сдружението на общините обсъдиха е-обменът на документи

Категория: Държавна администрация
11.1.2012 г.Управляващият орган на ОПАК ще проведе обучение на бенефициенти

Категория: Държавна администрация
06.1.2012 г.Средствата по ОПАК се изразходват ефективно според междинната оценка на програмата

Категория: Държавна администрация
06.12.2011 г.Премиерът Бойко Борисов и министър Московски ще дадат старт на електронен обмен на документи между 5 администрации

Категория: Държавна администрация
06.12.2011 г.Договори за близо 9 млн. лв. са сключени по ОПАК през м. ноември

Категория: Държавна администрация
30.11.2011 г.Оптимизира се числеността на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Категория: Държавна администрация