Новини

12.9.2015 г.



Администрациите ще бъдат наблюдавани по метода "Таен клиент"

Категория: Държавна администрация
31.1.2013 г.



Проект по ОПАК подобрява условията за развитие в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
8.11.2012 г.



Администрацията ще подобрява подбора на служители със средства от ЕС

Категория: Държавна администрация
29.9.2012 г.



Стартира втората вълна стажове в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
25.7.2012 г.



Стартира набирането на кандидати за стаж в 155 държавни институции за 815 стажантски места

Категория: Държавна администрация
30.6.2012 г.



Публикувана е Наредбата за заплатите на служителите в администрацията

Категория: Държавна администрация
20.6.2012 г.



МС прие нормативни актове във връзка с прилагането на Закона за държавния служител

Категория: Държавна администрация
20.6.2012 г.



Проекти на нормативни актове, които не са публично консултирани, няма да бъдат разглеждани от МС

Категория: Държавна администрация
20.6.2012 г.



МС одобри Доклада за състоянието на администрацията през 2011 г.

Категория: Държавна администрация
11.6.2012 г.



Русе настоява да приеме Агенция „Митници“

Категория: Държавна администрация