Новини

20.6.2012 г.МС одобри Доклада за състоянието на администрацията през 2011 г.

Категория: Държавна администрация
11.6.2012 г.Русе настоява да приеме Агенция „Митници“

Категория: Държавна администрация
07.6.2012 г.Повече от 7 400 души подкрепят Бургас да приеме три държавни структури

Категория: Държавна администрация
11.4.2012 г.Правителството прие Доклад за дейността на Съвета за административна реформа за 2011 г.

Категория: Държавна администрация
11.4.2012 г.Правителството одобри Националната програма за реформи на Република България

Категория: Държавна администрация
07.3.2012 г.Отменени са нормативни актове по прилагането на Закона за държавния служител

Категория: Държавна администрация
07.3.2012 г.Предприемат се действия за спиране на допълнителните възнаграждения за министри, членовете на политически кабинети...

Категория: Държавна администрация
07.3.2012 г.В централната и областните администрации се въвежда работно време с променливи граници

Категория: Държавна администрация
07.3.2012 г.Над 11,4 милиона лева са договорени по ОПАК в Североизточен район

Категория: Държавна администрация
05.3.2012 г.11,5 минилона лева са договорени по ОПАК в Южен централен район

Категория: Държавна администрация