Новини

14.6.2018 г.Приета е тригодишна план-програма на ЦКБППМН

Категория: Държавна администрация
14.1.2016 г.Административният регистър има нова версия

Категория: Държавна администрация
12.9.2015 г.Администрациите ще бъдат наблюдавани по метода "Таен клиент"

Категория: Държавна администрация
31.1.2013 г.Проект по ОПАК подобрява условията за развитие в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
08.11.2012 г.Администрацията ще подобрява подбора на служители със средства от ЕС

Категория: Държавна администрация
29.9.2012 г.Стартира втората вълна стажове в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
25.7.2012 г.Стартира набирането на кандидати за стаж в 155 държавни институции за 815 стажантски места

Категория: Държавна администрация
30.6.2012 г.Публикувана е Наредбата за заплатите на служителите в администрацията

Категория: Държавна администрация
20.6.2012 г.МС прие нормативни актове във връзка с прилагането на Закона за държавния служител

Категория: Държавна администрация
20.6.2012 г.Проекти на нормативни актове, които не са публично консултирани, няма да бъдат разглеждани от МС

Категория: Държавна администрация