Новини

29.9.2012 г.Стартира втората вълна стажове в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
25.7.2012 г.Стартира набирането на кандидати за стаж в 155 държавни институции за 815 стажантски места

Категория: Държавна администрация
30.6.2012 г.Публикувана е Наредбата за заплатите на служителите в администрацията

Категория: Държавна администрация
20.6.2012 г.МС прие нормативни актове във връзка с прилагането на Закона за държавния служител

Категория: Държавна администрация
20.6.2012 г.Проекти на нормативни актове, които не са публично консултирани, няма да бъдат разглеждани от МС

Категория: Държавна администрация
20.6.2012 г.МС одобри Доклада за състоянието на администрацията през 2011 г.

Категория: Държавна администрация
11.6.2012 г.Русе настоява да приеме Агенция „Митници“

Категория: Държавна администрация
07.6.2012 г.Повече от 7 400 души подкрепят Бургас да приеме три държавни структури

Категория: Държавна администрация
11.4.2012 г.Правителството прие Доклад за дейността на Съвета за административна реформа за 2011 г.

Категория: Държавна администрация
11.4.2012 г.Правителството одобри Националната програма за реформи на Република България

Категория: Държавна администрация