Новини

4.12.2019 г.Одобрено е Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация
29.11.2019 г.Приета е Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Категория: Държавна администрация
19.11.2019 г.Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
9.10.2019 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти

Категория: Държавна администрация
2.10.2019 г.Приет е Списък на специалностите, за които могат да се предоставят стипендии през 2020 г.

Категория: Държавна администрация
18.9.2019 г.Приета е Наредба за електронната платформа за продажба на имоти

Категория: Държавна администрация
17.9.2019 г.Съветът за административната реформа прие нови Стандарти за обществени консултации

Категория: Държавна администрация
5.9.2019 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти

Категория: Държавна администрация
16.7.2019 г.Намалява се административната тежест чрез унифициране на заявленията за най-масовите общински услуги

Категория: Държавна администрация
19.6.2019 г.Вицепремиерът Дончев дава срок до един месец за отстраняване на нарушенията при обслужването

Категория: Държавна администрация