Новини

23.11.2018 г.Стартира проучване на общественото мнение за практиките на гражданско участие

Категория: Държавна администрация
16.11.2018 г.Изпълнява се проект "Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
15.6.2018 г.Започна изпълнение на проект за по-високо качество на административното обслужване и обратна връзка

Категория: Държавна администрация
14.6.2018 г.Приета е тригодишна план-програма на ЦКБППМН

Категория: Държавна администрация
14.1.2016 г.Административният регистър има нова версия

Категория: Държавна администрация
12.9.2015 г.Администрациите ще бъдат наблюдавани по метода "Таен клиент"

Категория: Държавна администрация
31.1.2013 г.Проект по ОПАК подобрява условията за развитие в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
08.11.2012 г.Администрацията ще подобрява подбора на служители със средства от ЕС

Категория: Държавна администрация
29.9.2012 г.Стартира втората вълна стажове в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
25.7.2012 г.Стартира набирането на кандидати за стаж в 155 държавни институции за 815 стажантски места

Категория: Държавна администрация