Новини

22.12.2009 г.Опростяване на процедурите по докладване на бенефициентите по ОП "Околна среда"

Категория: Околна среда
29.10.2009 г.Старите автомобили с по-висока екотакса от 2010 г.

Категория: Околна среда
23.10.2009 г.Преустановяват процедури по проекти,финансирани по ОПОС

Категория: Околна среда
21.10.2009 г.Предложение за удължаване на срока за усвояване на средства от ЕИБ за пречистване на р. Марица

Категория: Околна среда
17.9.2009 г.Среща за изготвяне на пътна карта за прилагане на последните изменения в Закона за водите

Категория: Околна среда
4.6.2009 г.ООН прие резолюция за климата

Категория: Околна среда
18.2.2009 г.Оперативната програма „Околна среда” е най–успешна от инфраструктурните програми у нас

Категория: Околна среда
8.1.2009 г.МС прие Национална програма за управление дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г.

Категория: Околна среда
25.11.2008 г.Проекти за 1,05 млрд. лв. тръгват по Оперативна програма „Околна среда”

Категория: Околна среда
11.11.2008 г.До края на годината ще бъдат сключени договори за усвояване на всички средства по програма ИСПА

Категория: Околна среда