Новини

8.10.2009 г.Реконструкция на второкласни и третокласни пътища с туристическо значение със средства от ОПРР

Категория: Регионално развитие
25.9.2009 г.Агенцията за социално подпомагане получи безвъзмездна финансова помощ

Категория: Регионално развитие
18.9.2009 г.НАПИ публикува документацията за възлагане на обществени поръчки

Категория: Регионално развитие
31.8.2009 г.Стартира набиране на проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия

Категория: Регионално развитие
31.8.2009 г.МРРБ стартира процедура за възлагане на малка обществена поръчка, финансирана по ОПРР

Категория: Регионално развитие
28.8.2009 г.Удължен е срокa за подаване на формуляри по схема на ОП "Регионално развитие"

Категория: Регионално развитие
28.8.2009 г.НАПИ обяви първите обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане

Категория: Регионално развитие
25.8.2009 г.МРРБ временно преустановява дейностите си по 60 проекта

Категория: Регионално развитие
4.6.2009 г.На пет общини безвъзмездно ще бъдат прехвърлени държавни имоти

Категория: Регионално развитие
22.1.2009 г.На повече от 300 млн. лв. възлиза инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Категория: Регионално развитие