Новини

4.3.2009 г.ЕК публикува доклад за дейността на Европейския съюз през 2008 г.

Категория: Европейски въпроси
8.10.2008 г.ЕС увеличи прага на защитените депозити

Категория: Европейски въпроси
11.9.2008 г.Невъзможно е провеждане на нов референдум относно Лисабонския договор в Ирландия преди юни 2009 г.

Категория: Европейски въпроси
8.7.2008 г.ЕК одобри регламент за държавна помощ за растеж и заетост

Категория: Европейски въпроси
13.6.2008 г.Ирландия каза „не” на Договора от Лисабон

Категория: Европейски въпроси
20.5.2008 г.EK актуализира правилата за държавна помощ

Категория: Европейски въпроси
15.5.2008 г.Решения от заседанието на ЕКОФИН

Категория: Европейски въпроси
13.5.2008 г.Към незабавни действия за подобряване на управлението на програма ФАР

Категория: Европейски въпроси
21.3.2008 г.България ратифицира Лисабонския договор

Категория: Европейски въпроси