Новини

06.3.2017 г.Нови фондове за градско развитие ще работят за намаляване на регионалните различия в България

23.2.2017 г.РЪКОВОДСТВАТА НА МОСВ И ОПОС СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА

08.2.2017 г.Бележим съществен напредък в усвояването на средствата от програмен период 2014-2020 г.

08.2.2017 г.Четири проекта на стойност 207 млн. евро са подадени за одобрение по Механизма за Свързана Европа

01.2.2017 г.„Фонд за ускоряване и начално финансиране“ ще подкрепя българските предприемачи в ранния етап от развитието им

30.1.2017 г.ПОКАНА КЪМ ЮЛНЦ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА...

27.1.2017 г.Малина Крумова официално встъпи в длъжност като служебен заместник министър-председател по европейските фондове

13.1.2017 г.Близо 10 млн. души са намерили работа благодарение на Европейския социален фонд през периода 2007 – 2014 г.

11.1.2017 г.ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система

10.1.2017 г.Отлага се провеждането на информационния ден в гр. Враца за представяне на процедура „Развитие на кл...

  ...