Новини

11.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

10.11.2016 г.ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „РАЗ...

10.11.2016 г.Финансово споразумение за управление на средствата за финансови инструменти по Оперативна програма „...

10.11.2016 г.Министър Лиляна Павлова: Над 25 млн.лв. ще бъдат вложени в Кюстендил по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“

10.11.2016 г.Министър Лукарски: ВМЗ инвестира 18 милиона лева в модернизация през 2016 г.

10.11.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

10.11.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в дирекция "Външноикономическа политика"

10.11.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в дирекция "Външноикономическа политика"

10.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров: Убедени сме в перспективите за развитие на двустранните отношения с Румъния

10.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

  ... ...