Новини

16.11.2016 г.УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на ...

16.11.2016 г.Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

16.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

16.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров представи инвестиционните условия у нас пред високотехнологична компания от Индия

15.11.2016 г.УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап...

11.11.2016 г.Към пречиствателната станция на Созопол ще се включи и Равадиново

11.11.2016 г.Министър Лиляна Павлова: Осигуряваме 370 млн.лв. допълнителни инвестиции за развитие на градовете и културно-историческия туризъм

11.11.2016 г.До края на 2016 г. Айтос подписва договор за изграждане на пречиствателна станция за 19 млн. лв.

11.11.2016 г.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ТРЯБВА ДА Е ЦЕЛ НА ВСЕКИ МИНИСТЪР

11.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

  ... ...