Новини

16.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

16.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров представи инвестиционните условия у нас пред високотехнологична компания от Индия

15.11.2016 г.УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап...

11.11.2016 г.Към пречиствателната станция на Созопол ще се включи и Равадиново

11.11.2016 г.Министър Лиляна Павлова: Осигуряваме 370 млн.лв. допълнителни инвестиции за развитие на градовете и културно-историческия туризъм

11.11.2016 г.До края на 2016 г. Айтос подписва договор за изграждане на пречиствателна станция за 19 млн. лв.

11.11.2016 г.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ТРЯБВА ДА Е ЦЕЛ НА ВСЕКИ МИНИСТЪР

11.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

10.11.2016 г.ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „РАЗ...

10.11.2016 г.Финансово споразумение за управление на средствата за финансови инструменти по Оперативна програма „...

  ... ...