Новини

18.11.2016 г.Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Националния съвет за иновации

18.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров приветства участниците в Годишната конференция на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост

17.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

17.11.2016 г.Мениджър за един ден в Министерство на икономиката

17.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров награди Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за внедряване...

17.11.2016 г.Ученичка от русенската гимназия „Елиас Канети” стана заместник-министър на икономиката за ден

17.11.2016 г.Ученичка от русенската гимназия „Елиас Канети” бе заместник министър на икономиката за ден

17.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров ще участва в годишната конференция на Браншовата камара на мебелната и дървообработващата промишленост

16.11.2016 г.УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на ...

16.11.2016 г.Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

  ... ...