Новини

9.11.2016 г.Министерството на отбраната ще обяви за продажба два имота в Русе

9.11.2016 г.Община Горна Малина получи имот за реализиране на проект за технологичен парк

9.11.2016 г.Още 10 български военнослужещи ще се включат в операцията на НАТО в Косово

9.11.2016 г.Утвърдена е спогодбата между България и Косово за автомобилен превоз

9.11.2016 г.Одобрено е техническо споразумение за провеждането на конференция на НАТО в България

9.11.2016 г.България се присъедини към координационния механизъм за сътрудничество в областта на горското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ

9.11.2016 г.Българо-унгарската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество ще заседава в София на 17 и 18 ноември

9.11.2016 г.Правителството се запозна с резултатите от заседания на Съвета на ЕС

9.11.2016 г.Стартира процедура за предоставяне на концесия за добив на мрамори

9.11.2016 г.„Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ е призната за национална организация на хората с увреждания

  ... ...