Новини

30.11.2016 г.В три университета ще бъдат открити институти за научни изследвания

30.11.2016 г.Правителството предостави нови 8,2 млн. лв. за образование

30.11.2016 г.Правителството предостави нови 8,2 млн. лв. за образование

30.11.2016 г.Осигурени са средства за покриване недостига за издръжка на задграничните представителства

30.11.2016 г.Осигурени са средства за покриване недостига за издръжка на задграничните представителства

30.11.2016 г.Правителството ще изпълни шест решения на ЕСПЧ

30.11.2016 г.Правителството ще изпълни шест решения на ЕСПЧ

30.11.2016 г.Нова пътна отсечка е включена в списъка на общинските пътища в община Неделино

30.11.2016 г.Нова пътна отсечка е включена в списъка на общинските пътища в община Неделино

30.11.2016 г.За ратификация е предложено Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан

  ... ...