Новини

8.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров обсъди кандидатурата на полския град Лодз за домакин на ЕКСПО 2022

7.11.2016 г.Ивайло Московски: Започва изпълнението на първия жп проект, финансиран със средства от Механизма за свързана Европа

7.11.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за експертна позиция в Центъра на промишлено...

4.11.2016 г.Министерството на труда и социалната политика обявява процедура BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“

4.11.2016 г.Заместник-министър Даниела Везиева откри Европейски ден на предприемача 2016 – „Добри практики и перспективи“

3.11.2016 г.Заместник-министър Даниела Везиева ще открие Европейски ден на предприемача 2016 – „Добри практики и перспективи“

3.11.2016 г.Проект на Наредба за условията и реда за използването на информационна система за техническото състо...

3.11.2016 г.Зам.- министър Любен Петров присъства на празника на металурга в Шумен

2.11.2016 г.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: В БЮДЖЕТ 2017 СА ЗАЛОЖЕНИ СМИСЛЕНИ ПОЛИТИКИ

2.11.2016 г.ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ В СЪСТАВА НА КН НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

  ... ...