Новини

9.11.2016 г.„Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ е призната за национална организация на хората с увреждания

9.11.2016 г.Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на МВнР и на Министерството на икономиката

9.11.2016 г.Правителството одобри подписването на Протокола за присъединяването на Еквадор към Споразумението за търговия на ЕС с Колумбия и Перу

9.11.2016 г.Общините получават допълнителни 13 млн. лв. за оптимизация на училищната мрежа

9.11.2016 г.Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа в края на септември е в размер на 3 362,2 млн. лв.

9.11.2016 г.Правителството предоставя 12 млн. лв. за първата фаза от проекта за изграждане на обхода на Габрово

9.11.2016 г.Правителството предлага промени в Закона за защита на конкуренцията

9.11.2016 г.В забранителния списък за приватизация се включват обособени части от АДИС

9.11.2016 г.Електронните трансакции и услуги стават по-сигурни с промени в Закона за електронния документ и електронен подпис

9.11.2016 г.Приета е Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА

  ... ...