Новини

02.11.2016 г.Социалните помощи ще се получават по настоящ адрес

02.11.2016 г.Нова наредба регламентира държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

02.11.2016 г.Увеличава се щатната численост в ИА „Медицински одит“

02.11.2016 г.Приети са промени в Тарифа ¹14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

02.11.2016 г.Откриват се процедури за предоставяне на концесия на осем морски плажа

02.11.2016 г.България и Китай ще подпишат Меморандум за сътрудничество в областта на пристанищната дейност

02.11.2016 г.Осигурени са дърва за отопление на служителите на МВР, охраняващи българо-турската граница

02.11.2016 г.Правителството предостави допълнителни средства по бюджетите на общини и министерства за реализиране на значими проекти

02.11.2016 г.Правителството разреши едновременно увеличаване и намаляване на капитала на „Напоителни системи” ЕАД

02.11.2016 г.С промени в Наредбата за специално ползване на пътищата се регламентира обезопасяването на крайпътни търговски обекти и рекламни съоръжения

  ... ...