Новини

09.11.2016 г.Община Горна Малина получи имот за реализиране на проект за технологичен парк

09.11.2016 г.Още 10 български военнослужещи ще се включат в операцията на НАТО в Косово

09.11.2016 г.Утвърдена е спогодбата между България и Косово за автомобилен превоз

09.11.2016 г.Одобрено е техническо споразумение за провеждането на конференция на НАТО в България

09.11.2016 г.България се присъедини към координационния механизъм за сътрудничество в областта на горското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ

09.11.2016 г.Българо-унгарската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество ще заседава в София на 17 и 18 ноември

09.11.2016 г.Правителството се запозна с резултатите от заседания на Съвета на ЕС

09.11.2016 г.Стартира процедура за предоставяне на концесия за добив на мрамори

09.11.2016 г.„Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ е призната за национална организация на хората с увреждания

09.11.2016 г.Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на МВнР и на Министерството на икономиката

  ... ...