Днес обществото решава

Тема : Неясноти в текстовете на конвенцията
tinchev 22 януари 2018 г. 22:51:10
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1

Регистриран на: 22.1.2018 г.
Истанбулската конвенция има редица • Чл. 3 а) Неясната дефиниция за насилие, като дейности „които водят или е вероятно да доведат до ... увреждания или страдание за жените“ На основание на тази алинея държавата може да започне преследване на мъж само по подозрение за "вероятно" причинено "страдание" (любовно, емоционално, ...)? • Чл. 3 б) Липса на дефиниция на понятието „психологическо насилие“. • Чл. 3 в) Дефиницията на пола, като социална, а не биологична конструкция (Чл. 3 в), което противоречи на българското законодателство и неговите традиции. • Чл. 4, т. 4 противоречи на Чл. 6, ал. 2 в Конституцията на Република България ("Всички граждани са равни пред закона") • Чл. 14 Налага образование за изкореняване на стереотипните роли на пола без да тези роли да определени и предварително описани, където и да било. Оставя интерпретирането на Конвенцията в широки рамки. • Чл. 40 Определя нежелано „словесно поведение от сексуално естество“ като сексуален тормоз дори без да има свидетели (ако има „последица накърняване на достойнството“, ) за разлика от настоящото законодателство в ЗЗДискр. §1, т. 2, където е само пред други лица. • Чл. 60 и Чл. 61 Задължава страните по Конвенцията задължително да приемат бежанци заради насилие основано на пола и се забранява връщането им. • Предложен за подписване и ратификация в нарушение Чл. 4 и Чл. 6 от Закона за международните договори относно съпровождащите документи (и до момента не са публикувани такива в сайта на Министерство на правосъдието и в сайта на Парламента). • Предложен за подписване и ратификация в нарушение на Чл. 7 от Закона за международните договори относно превода на конвенцията и цялостна липса на превод на обяснителния доклад към конвенцията. • Предложен за подписване и ратификация в нарушаване на Чл. 27 и Чл. 28 от Закона за нормативните актове. и др.