Днес обществото решава

Тема : Защо над 96% от ПТП са по причина водачите на превозните средства, което си е слаба квалификация?
joro112 04 октомври 2018 г. 20:08:22
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 8

Регистриран на: 18.4.2011 г.
Трябва спешно да прецизират ЗДвП, чл.152 и 153 , да отнемат отговорностите на министъра на транспорта да отговаря за документацията по обучение и изпити на кандидати за водачи на МПС, за изискванията към тях.Сега двете министерства МОН и МТИТС си прехвърлят отговорностите и не правят нищо.Причината е , че обучението и изпитите на кандидати за шофьори са подчинени на ИААА-София , които всяка година са разследвани от прокурори за корупция. Пенсионирани милиционери се правят на "експерти" и провалят всичко. До този момент нямат нито едно работещо предложение за законопроект. Всички не работят, няма ефективност от съществуването на агенцията. Според Директива на ЕС за свидетелствата на водачите на превозни средства изпитващите трябва да бъдат контролирани и наблюдавани от орган назначен от правителството, но в България такъв орган няма? МОН нямат назначен но щат експерт за образование по пътна безопасност, докато във Франция например пътната безопасност е предмет без който не могат да преминат в по-горен клас. С документа за завършен клас могат да се явят на изпити по теория за кандидат-водач на МПС без да дават пари на частна фирма, която да ги обучава и яви на изпит. Последиците се виждат по пътищата, след 2011 година насам средно всеки месец загиналите са по 50 , а ранените 850 човека. Услугите за обучение на водачи на превозни средства не са транспортни според Директива на ЕС за услугите на вътрешния пазар и Закон за дейностите по предоставяне на услуги. Нямат място в транспортното министерство е Комисията по транспорта в парламента.
Тема : Така наречените психотестове на шофьорите
joro112 04 октомври 2018 г. 20:02:15
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 8

Регистриран на: 18.4.2011 г.
Така наречените психотестове на шофьорите са опорочени , защото не подлежат на контрол. Причината е , че са подчинени на ИААА-София , които всяка година са разследвани от прокурори за корупция. Пенсионирани милиционери се правят на "експерти" и провалят всичко. До този момент нямат нито едно работещо предложение за законопроект. Всички не работят, няма ефективност от съществуването на агенцията. Според Директива на ЕС за свидетелствата на водачите на превозни средства изпитващите трябва да бъдат контролирани и наблюдавани от орган назначен от правителството, но в България такъв орган няма? МОН нямат назначен но щат експерт за образование по пътна безопасност, докато във Франция например пътната безопасност е предмет без който не могат да преминат в по-горен клас. С документа за завършен клас могат да се явят на изпити по теория за кандидат-водач на МПС без да дават пари на частна фирма, която да ги обучава и яви на изпит. Последиците се виждат по пътищата, след 2011 година насам средно всеки месец загиналите са по 50 , а ранените 850 човека. Услугите за обучение на водачи на превозни средства не са транспортни според Директива на ЕС за услугите на вътрешния пазар и Закон за дейностите по предоставяне на услуги. Нямат място в транспортното министерство е Комисията по транспорта в парламента.
Тема : Не е ли времеда се премахнат контролните талони към СУМПС?
joro112 04 октомври 2018 г. 19:46:41
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 8

Регистриран на: 18.4.2011 г.
Директива на ЕС, Закон за дейностите по предоставяне на услуги и Закон за ограничение на администрацията и административното регулиране върху стопанските дейности забраняват на служителите да искат от гражданите документи издадени от друг държавен орган, намиращ се при тях или от самите тях. Така избягват фалшификациите на документи, документните измами. Предвидена е глоба от 5000-10 000 лева за служителя нарушител , но не е наложена на никой? Гарван, гарвану око не вади!
Тема : Общински и държавни такси, свързани със собствеността и инвестиционната инициативи на граждани.
joro112 09 юли 2018 г. 13:02:13
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 8

Регистриран на: 18.4.2011 г.
По данни на в. Банкеръ :Администрацията у нас е към 31.12..2017 година 139 665 щатни бройки/132 648 към 2016 година/. Освен това съществуват общо 70 консултативни съвета, от които 32 са създадени с постановления на Министерски съвет и 38 със закон. От тях 35 са създадени към правителството , 28 са създадени като консултативен орган към министър, пет –към председател на държавна агенция и две –към изпълнителен директор на изпълнителна агенция. Прави впечатление също така , че незаетите щатни бройки в администрациите са 10 760, като текучеството спрямо 2017 година е подскочило два пъти. За заплати са изхарчени над 5 милиарда лева .Естествено , издръжката също е солидно перо – разходите са се увеличили с 400 милиона лева в сравнение с година по-рано. Данните са взети от Националния статистически институт по справки подавани към него. Те може да са верни, но може и да не са , след като не са подавани години наред отчети към ИИСДА не се носи никаква отговорност. Затова пък 132000 души , вкл. И чистачки, общо ползват 355 327 активни телефонни номера , от които 150 247 фиксирани , 193 521 мобилни и 11 559 комбинирани. Така на всеки средно статистически чиновник се падат 3 телефонни номера от различен тип , а на по-високопоставените – до 4-5 , които плащаме ние данъкоплатците. Освен това българската бюрокрация ползва 2648 сгради , а Народното събрание сега харчи милион след милион за реставрация на бившия Партиен дом с цел нова сграда за Народно събрание, така не е възможно да очакваме съкращение броя на депутатите. Парите от такси, акцизи, данъци и други поводи никога няма да стигнат при това харчене.
Тема : нов ЗДвП
joro112 19 юни 2017 г. 23:49:23
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 8

Регистриран на: 18.4.2011 г.
Германия има отделни закони , за обучение на водачи на МПС в бюджетни училища, алтернативни възможности за обучение и отделен за изпити на водачи на МПС. До този момент депутати и правителство пречат на хората да работят и се обучават за водачи на МПС. Квалификацията на българските водачи на МПС зависи от изискванията към тях утвърдени от министъра на транспорта/ЗДвП,чл.152/.Когато не харесваме квалификацията на българските водачи на МПС за това са виновни МОН и транспортното министерство. Не е правена актуализация на съдържанието на изпита по теория от времето на Съветския съюз. ЕС отдавна са въвели да модула на изпитното съдържание. Предлагам първата част, листовката да представя маневри, правила и забрани чрез анимации , верен и грешни отговори, развиващи се ситуации. Втори модул от клипове за прогнозиране на опасни ситуации и непопадане в тях. Тестване уменията на кандидатите да наблюдават поведението на останалите хора на пътя и дали се съобразяват с тях.
Тема : Не е ли времеда се премахнат контролните талони към СУМПС?
joro112 19 юни 2017 г. 23:28:52
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 8

Регистриран на: 18.4.2011 г.
В съответствие с директива на ЕС за услугите на вътрешния пазар и два български закона е забранено служители да искат копия на документи намиращи се при тях или са издадени от друг орган.Въпреки предвидената глоба за служителя 5000лв. и системните нарушения на служителите няма наказани. Не е същото , когато става въпрос за данъкоплатци? При електронно правителство е достатъчно представяне на лична карта или отпечатък за да излезе цялото досие на проверявания.
Тема : Предложения за мерки
joro112 29 април 2013 г. 20:07:49
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 8

Регистриран на: 18.4.2011 г.
Много неуместни коментарии? Ще дам пример с Агенцията по заетоста, които нарекоха коментарът ми циничен: Предложих вместо да назначават нови държавни служители за обработка на документацията, да я опростят, да я направят по-лесна за контрол и прозрачна!? Съобразяването с Европейската Директива за услугите на вътрешния пазар, със Закон за ограничаване на административното регулиране и администрацията върху стопанската дейност,чл.5 и други български закони забраняващи на държавните служители да искат документи намиращи се при тях или издадени от други органи в България, прилагането на наказанията по чл.30 от същия закон, премахването на контакта между държавния служител и потребителя, ще направят документацията по-достъпна и ще отпадне нуждата от посредници и много служители!
Тема : Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската
joro112 18 април 2011 г. 19:58:39
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 8

Регистриран на: 18.4.2011 г.
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ Чл. 3. (1) При административно регулиране на стопанската дейност се вземат предвид: 1. разходите на лицата, извършващи стопанска дейност, необходими за спазване на установените изисквания; - изискването за кабинети, офис, документация в която се преписва името и ЕГН на клиента над 30 пъти, благодарение на МОМН и министърът на транспорта, глоби превишаващи десетки пъти заплата на служителя който следи за спазването на тези изисквания, всичко това се плаща от клиента и прави цената неконкурентна на пазара!Документацията е предпоставка за статистическа грешка, с наказание до 5 000лв. ? 2. възможностите за упражняване на ефективен административен контрол и разходите, свързани с него.-всяко изискване налага нови чиновници и заплати за тях ?Историята и статистиката , показват как след всяко съкращение, администрацията се увеличава в пъти?!Има наказани по чл.30?