Днес обществото решава

Тема : Какво ви тежи? Кажете повече за абсурдите в административното обслужване
e_n 11 февруари 2014 г. 14:36:45
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3

Регистриран на: 11.2.2014 г.
Трябва ли новият Ви работодател да знае кога и къде точно се работили и на каква заплата. Това е лична информация.
Тема : Какво ви тежи? Кажете повече за абсурдите в административното обслужване
e_n 11 февруари 2014 г. 14:07:18
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3

Регистриран на: 11.2.2014 г.
Премахване на трудовите книжки Информацията от трудовата книжка се събира централно. Трудовата книжка е инструмент за изнудване от страна на работодател към служител.
Тема : Подобряване, чрез опростяване и прилагане на реални и изълними правила.
e_n 11 февруари 2014 г. 13:06:27
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3

Регистриран на: 11.2.2014 г.
Оптимизация за удовлетворението на гражданите Не телефони за връзка за приемане на сигнали, а телефон за връзка са даване на помощ е нужен на гражданите. Те не за заинтерисовани да се оплакват, а да получат адекватна информация и да си решават проблемите. Например: един единсвтен безплатен телефонен номер на гражданите, залепен видно на всяка врата на държавна институция. 1: Намирате се в държавна институция и ви връщат. Не сте сигурен в това, което ви е казал държавния служител. Веднага се обаждате, казвате къде се, какво искате, защо са ви върнали и получавате второ мнение. Тези обаждания да се обрабтват с предимство, евентуално от директен телефон в държавното учреждение. Всички дефектни телефони, всяка служба е задължена веднага да обяви и гражданите да имат възможност също да направят това. 2: Преди да отидете в държавната институция се информирате, какво точно трябва да се направи във вашия случай, къде трябва да отидете и какви документи трябва да носите. Обикновено гражданите питат едно и също. В програма по каталози се записват възможните питания и автоматично излиза какво е нужно да се направи. По служби се поддържат данните и се санкционират за неактуални данни. Автоматично по пощенски код излиза към коя служба, адрес, телефон трябва да обърнете в дадения случай. Този каталог да се качи и в интернет и да е еднакав като база данни, с този който се използва при телефонно запитване. При по-особени питания контактът се извършва по емейл, в рамките на 3-5 дни да се очаква отговор. За всички по-особени случаи да се води статистика и да се включват при по-чести запитвания в каталога в интернет. Служителите да попълват за всеки гражданин, който се е обърнал към тях един талон. Номериран с номер, по които да се разпознава служителя 1234568 и номер на обслужен клиент. Държавния служител да се отчита с тези талони и те да бъдат база за допълнителни възнаграждения. Талонът да се подписва от гражданина, да бъде даден ЕГН, телефон за връзка или емайл. Периодично да се правят запитвания до гражданите и да се проверява, дали са вярно попълнени талоните и до колко е бил доволен гражданина от обслужването. Ако има съмнения са лоялноста на даден служител да се провреят всички талони, като се запитат гражданите. Ако държавен служител върне гражданин, да даде копие от анкета, на което пише името на служителя и телфон, за какво е дошъл гражданина, какви документи липсват по случая и къде го препраща. Ако гражданинът не е доволен от обслужването с копието от анкетата да има право да подаде жалба и целия случай да е документиран. Държавните служители ще имат възможност да се сезират един друг и да се води статистика на тези данни. Тази бумащина е в интерес на двете страни - по-доволни граждани и премии за лубезните държавни служители.