Днес обществото решава

Не е ли времеда се премахнат контролните талони към СУМПС? Ново мнение
asene 29 септември 2015 г. 23:07:08
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 4 виж всички

Регистриран на: 20.1.2014 г.
Не считате ли, че е време да се премахнат контролните талони към СУМПС? Това е отживял документ, за който всеки водач трябва да плати такса 2 лв. + евентуални банкови разноски и не представлява нищо смислено във века на електронизацията. Ако даден водач е заснет с камера, то не му се изисква КТ, а директно му се изпраща снимката, ако е наказан с глоба по фиш пак не му се отнема талона, само ако има акт трябва да ходи всеки месец до КАТ, но дори и да е без КТ при нарушение в акта се описва негов личен документ, не само данни от КТ. Ако водач се движи без КТ, само с акт, не полицаят, който ти съставя акта определя глобата, а тя се решава след това от инспектор, който прави справка в електронната система за поредност на наказанието и отнети до момента контролни точки,без да гледа или търси КТ . В обобщение на горното - КТ не е никакъв стабилен документ, защото нарушителите не се вълнуватот него, а от наличие на СУМПС!
The Boss 30 септември 2015 г. 11:24:34
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3 виж всички

Регистриран на: 30.11.2010 г.
Не само това. т. нар. СУМПС може да бъде единственият документ за самоличност. Който не е шофьор ще си извади лична карта и така...
joro112 19 юни 2017 г. 23:28:52
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 4 виж всички

Регистриран на: 18.4.2011 г.
В съответствие с директива на ЕС за услугите на вътрешния пазар и два български закона е забранено служители да искат копия на документи намиращи се при тях или са издадени от друг орган.Въпреки предвидената глоба за служителя 5000лв. и системните нарушения на служителите няма наказани. Не е същото , когато става въпрос за данъкоплатци? При електронно правителство е достатъчно представяне на лична карта или отпечатък за да излезе цялото досие на проверявания.
Roby6 01 март 2018 г. 15:25:56
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3 виж всички

Регистриран на: 01.3.2018 г.
Разбира се че КТ на хартиен носител е излишен. При положение че всеки има електронно досие и при достигане на минимума точки се отнема СУМПС. КТ е отживелица от минал век.