Днес обществото решава

Финансов регултор Ново мнение
Владимир 15 януари 2015 г. 12:31:04
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 06.6.2013 г.
Аз лично съм се убедил (разглеждал съм Английската банкова сиситема и нея визирам, как е регулирана добре от спекулативни кражби), че трябва да се рашири функцията на КФНадзор или да се направи нов финансов регулатор - незвисим. Проблемите в банковия сектор са много, закона за банките не трябва да се утежнява - а да се опростява, за да е гъвкава защитата ....а за всички нелоялни практики - такси, комисионни и прочие схеми на банките - решението да е от този регулатор --и в градация или при необходимост за спорни въпроси - финансов омбудсман - съд - как не се мърда по този въпрос незнам... дали сме права да ни изкормят ....
Tzekov 24 юни 2015 г. 09:25:19
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 24.6.2015 г.
Бих отбелязал, че трябва да се прави разлика функцията на регулатора (като БНБ и КФН) и защитата на потребителите. Мандатът на БНБ е да защитава интересите на вложителите и в по-общ план - финансовата стабилност, докато функцията по защита на интересите на потребителите е на КФН. Друг е въпросът, че последната няма административен капацитет. Финансовият омбудсман също не е панацея, ако не няма ясни правила и кадрова обезпеченост. И най-важното - отговорност, трябва да падне безконтролната независимост. Вижте тук -http://economix.bg/monopoli