Днес обществото решава

Подобряване, чрез опростяване и прилагане на реални и изълними правила. Ново мнение
Владимир 19 януари 2014 г. 13:33:20
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 06.6.2013 г.
Това касае всички сфери в живота и бита на българина. Създават и творят се множество трудни, мудни и неясни законни - неспазващи практиката и локиката, да изяснят правилта, а за да контролират и ограничават. Обърнете се, замислете се, преценете и отрезвейте. Създадената законова уредба е за да ограничава - а същиската им същост на законите е за предвидимост, създаваща и отразява наловените и естествен и логичен порядък и правила. Не няма такава логика в нормотворците - налагат норми и правила, които са измислени и неутвърдени и неестествени. Поради това са Поразително некачествени и видимо е многобройните им промени доказват едностранното им налагане, често прозира намесата на заинтересовани лица, както и са списани непонятно, като за да се прилагат трябва де поясняват с под законови нормативни документи ---- това е ниско качество на материята и неотразяването на реалните и естествени правила за поведение. Другото е че са санкциониращи - нещо битуващо в средновековието..със страх да подчиняваш ...реатроградни са законите ни ... на крачка си винаги да ги преминеш, защото нямат вложена естествените правила, а са заложени измислени насоки, често изгодни на временно упраляващите ....
Владимир 19 януари 2014 г. 14:36:57
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 06.6.2013 г.
Какво може да се каже примерно за авансовото самооблагане с данъци и осигуровки - ами има го, но служи ли на източника или само на държавата и м/у впрочем, как и какво се случва: 1. Мотора на икономиката в БГ е частният бизнес - всички обикновенни хора го хулят и го обиждат, че краде ... манипулация и съзнание от повече от над 25г. непроменено ...но той създава над 90% от Брутният вътрешен продукт и приходите на държават ....изненада ............голяма - държавните и общински служители - се отнасят към него (частният бизнес) като че е държавна собственост - и е зависещ от държавата, а не държавата и те в частност - от приходите които той генерира и в/у които този частен бизнес солидарно внася данъци и осигуровки на служители- факт!!! Извод: Ниско качество и лошо съзнаване на реалностите, поради некомпетентност на държавните и общински служители! Закони и правила: непроследяване и отчитане на реалностите! ПРИМЕР: Задължение на заетите като самоосигуряващите се : да внасят авансово и ежемесечно суми, за данъци и осигуровки в размери, които са приравнени с нуждата на държавата от пари, Но без оглед на това, дали тези субекти са реализирали приходи - приравнени са на наетите работещи с регулярни и защитени доходи от заплати ???!!!! Та това е непозволимо и противно на всяка логика...неетично и непрофесионално отношение към тази част от бизнеса!??? Само за сравнителен пример: В Англия над 3,5 млн. човека са самоосигуряващите (там се наричат самонаети, защото те са такива и не ги наричат самоосигурени, защото те осъществяват дейност за приходи като го правят с личен труд и никой не ги наема за заплата, и още не развиват дейност само за да внасят осигуровки - това е обидно наименование наложено от чиновниците в държавата ни ). Или около 25-35% от работоспособното население на страната е ангажирано с осъществяване на дейност под тази форма. Плащат си заплати сами (колкото определят самите те) и си внасят задължителни осигуровки (за тях) в продължение на 52седмици през годината или на 2,40 паунда(седмично) или може и на на две вноски / на шест месеца по оклоло 65-68-на паунда. В срок от 9 месеца от края на фин.година или обичайно през Януари (фин. год не е = на календ. год при тях) плащат данък и осигуровки наведнъж в/ху сумата на реализираните нетни приходи !?? Забележете разликите: Тук в БГ държавата разрешава разходи само до 25% на лицата упражнаващи свободни професии ...и не се вземат в предвид реалните и относими за дейността разходи -----ТОВА Е ЦИНИЧНО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА ...тя подтиска форма на дейност и дори я дискриминира спрямо другите .... ами тези дейности не могат да се подчинят на логиката на държавата за разходи, защото няма как да пердвидят регуларността на приходите .... как никой не е осъдъл тази държава за дискриминационни закони ... не явно и адвокатите ни, не са много стока ... Продължение: След 6 месеца, на база сумата на внесените през м.Януари данъци и осигуровки, се самооблагат с 50% авансова вноска (от базата) и внасят данъци и осигуровки, които в следващият Януари включват за израняване. Ето, тук в БГ обаче логика няма, внасяш, внасяш и внасяш - а дали и през коя част от годината имаш или избщо имаш ли приходи, държавата ти изземва авансово, оставаш без пари и не правиш нищо!!! Тя не е събрала пари, ти не си внесъл пари ...можеш да влезеш в затвора обаче ...по новия НК ...е поне държавата ще те храни .......хора ...не правете бизнес...чакайте държавата да ви осъди ...в затвора тя ще ви храни и подслон и легло ще ви дава безплатно .............................хахахахахаха Ето това е да се/си управляван от по безмозъчни и от калинката .... държ. служители и прочие сган...+ политици... 2. Прогозите на база само на част от изводите и правотата и логиката на случващото се в БГ ...то изчезването на Българите ще е неочаквано по рано от това на прогностиците от световните агенции ...защото не са анализирали колко подобни недомислия има в тази държавица,,,,......и колко хора НЕ ИМ ПУКА
e_n 11 февруари 2014 г. 13:06:27
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3 виж всички

Регистриран на: 11.2.2014 г.
Оптимизация за удовлетворението на гражданите Не телефони за връзка за приемане на сигнали, а телефон за връзка са даване на помощ е нужен на гражданите. Те не за заинтерисовани да се оплакват, а да получат адекватна информация и да си решават проблемите. Например: един единсвтен безплатен телефонен номер на гражданите, залепен видно на всяка врата на държавна институция. 1: Намирате се в държавна институция и ви връщат. Не сте сигурен в това, което ви е казал държавния служител. Веднага се обаждате, казвате къде се, какво искате, защо са ви върнали и получавате второ мнение. Тези обаждания да се обрабтват с предимство, евентуално от директен телефон в държавното учреждение. Всички дефектни телефони, всяка служба е задължена веднага да обяви и гражданите да имат възможност също да направят това. 2: Преди да отидете в държавната институция се информирате, какво точно трябва да се направи във вашия случай, къде трябва да отидете и какви документи трябва да носите. Обикновено гражданите питат едно и също. В програма по каталози се записват възможните питания и автоматично излиза какво е нужно да се направи. По служби се поддържат данните и се санкционират за неактуални данни. Автоматично по пощенски код излиза към коя служба, адрес, телефон трябва да обърнете в дадения случай. Този каталог да се качи и в интернет и да е еднакав като база данни, с този който се използва при телефонно запитване. При по-особени питания контактът се извършва по емейл, в рамките на 3-5 дни да се очаква отговор. За всички по-особени случаи да се води статистика и да се включват при по-чести запитвания в каталога в интернет. Служителите да попълват за всеки гражданин, който се е обърнал към тях един талон. Номериран с номер, по които да се разпознава служителя 1234568 и номер на обслужен клиент. Държавния служител да се отчита с тези талони и те да бъдат база за допълнителни възнаграждения. Талонът да се подписва от гражданина, да бъде даден ЕГН, телефон за връзка или емайл. Периодично да се правят запитвания до гражданите и да се проверява, дали са вярно попълнени талоните и до колко е бил доволен гражданина от обслужването. Ако има съмнения са лоялноста на даден служител да се провреят всички талони, като се запитат гражданите. Ако държавен служител върне гражданин, да даде копие от анкета, на което пише името на служителя и телфон, за какво е дошъл гражданина, какви документи липсват по случая и къде го препраща. Ако гражданинът не е доволен от обслужването с копието от анкетата да има право да подаде жалба и целия случай да е документиран. Държавните служители ще имат възможност да се сезират един друг и да се води статистика на тези данни. Тази бумащина е в интерес на двете страни - по-доволни граждани и премии за лубезните държавни служители.
Владимир 20 февруари 2014 г. 17:35:06
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13 виж всички

Регистриран на: 06.6.2013 г.
Съдаване на независим регулатор за обществен прицип и контрол за обуздаване на нечестните ТЪРГОВСКИ поведения и практики - ДЪРЖАВА, ИНСТИТУЦИИ, ОБЩИНИ, ТЪРГОВЦИ ПО ТЪРГОВСКИ ЗАКОНМ СДРУЖЕНИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД. Роля на обществен орган за контрол и норма, субсидиран пряко от всички данъци и приходи събирани от бюджета на държавата. ОВЛАСТЕН И РЕШЕНИЯ РАВЕНИ ПО СИЛА НА СЪД И С ПРАВО ДА СЕЗИРА СЪД ПРИ УСТАНОВЕНО ВИНОВНО И УМИШЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ ЗА СЪДЕБНО ДИРЕНЕ И НАКАЗАНИЯ - ЕДИН ВИД ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ - ЗА ЧЕСТНА ТЪРГОВИЯ И ПРАКТИКИ. В АНГЛИЯ OfCOM СЕ НАРИЧА!