Контакт

Порталът за обществени консултации се управлява от
администрацията на Министерския съвет.

Администратори на портала са:

Модератори по министерства са:

 • Мария Колева

  • Агенция за ядрено регулиране
  • 02/ 940 69 23
  • m.koleva@bnra.bg
 • Анастасия Миленова

  • Министерство на външните работи
  • 02/ 948 2643
  • amilenova@mfa.bg
 • Деница Петкова

 • Кирил Лозанов

  • Министерство на външните работи
  • 02/ 948 2840
  • klozanov@mfa.bg
 • Любомира Шуманова

 • Николай Нанков

  • Министерство на вътрешните работи
  • 02/ 982 44 62
  • nnankov.60@mvr.bg
 • Биляна Стойкова

  • Министерство на вътрешните работи
  • 02/ 982 26 82
  • BAStoykova@mvr.bg
 • Петър Тошков

  • Министерство на вътрешните работи
  • 02/982 45 19
  • pstoshkov@mvr.bg
 • Анастасия Петканова

  • Министерство на вътрешните работи
  • 02/ 982 48 06
  • apetkanova.12@mvr.bg
 • Диана Генадиева

 • Борис Първанов

 • Мариана Фрехат

 • Златина Танева

 • Димитър Христов

 • Евстатий Евстатиев

 • Александър Ангелов

 • Милка Андреева

 • Виолета Нешовска

 • Илиана Велева

 • Димитър Чилибонски

 • Малинка Цупарска

 • Владимир Мънзелов

 • Сейхан Люманов

 • Теодора Кацарска

 • Росица Янчева

  • Министерство на образованието и науката
  • 02/ 921 76 37
  • r.iancheva@mon.bg
 • Борислава Лазарова-Капитанова

  • Министерство на образованието и науката
  • 02/ 921 74 27
  • b.lazarova@mon.bg
 • Христо Стоев

 • Мариела Григорова

 • Вeра Спахийска

 • Илияна Благоева

 • Антоанета Тодорова

 • Сашка Андрекова

 • Силвия Соколова

 • Диана Николова

  • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • 02/ 940 54 30
  • dnickolova@mrrb.government.bg
 • Здравко Бешенджиев

 • Костадин Вардев

  • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 02/ 940 96 20
  • kvardev@mtitc.government.bg
 • Христина Стойчева

  • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 02/ 940 92 56
  • hstoytcheva@mtitc.government.bg
 • Елка Гергинова

 • Цветелина Димитрова

 • Цветинка Цанова

 • Марио Иванов

 • Мариана Узунова

 • Александра Мешкова

 • Цветелина Цветанова

 • Лиана Битракова

 • Мариета Цанова

 • Мина Апостолова

  • Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • 0882544306
  • mapostolova@sars.gov.bg
 • Ралица Василева

  • Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
  • 0882554392
  • rvasileva@sars.gov.bg
 • Милена Галева

  • Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
  • 02/ 921 02 31
  • m.galeva@statereserve.bg
 • Силвия Колева

  • Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
  • 02/ 921 02 82
  • s.koleva@statereserve.bg
 • Златина Бучкова

 • Васил Певичаров

 • Модератор 1

  • Държавна агенция "Национална сигурност"
  • 02/ 8147095 (пресцентър)
  • mod-dans01@dans.bg
 • Модератор 2

  • Държавна агенция "Национална сигурност"
  • 02/ 8147095 (пресцентър)
  • mod-dans02@dans.bg
 • Марина Гарнизова

  • Държавна агенция "Разузнаване"
  • 02/ 971 24 92
  • m.garnizova@dar.bg
 • администратор

  • Държавна агенция "Разузнаване"
  • 02/ 986 27 03
  • office@dar.bg
 • Деянова

  • Държавна агенция "Технически операции"
  • 02/ 982 33 63
  • protokol@dato.bg
 • Стоева

  • Държавна агенция "Технически операции"
  • 02/ 983 03 05
  • istoeva@dato.bg
 • Мария Коджабашийска

 • Цветомир Велинов

 • Камелия Николова

 • Димитър Янакиев

 • Александра Енчева

  • Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
  • 02/ 892 97 53
  • alexandra.encheva@damtn.bg
 • Теодор Хиков

  • Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
  • 02/ 892 97 53
  • teodor.hikov@damtn.bg
 • Владимир Вълчев

  • Държавна комисия по сигурността на информацията
  • 02/ 933 36 62
  • dksi@government.bg
 • Надежда Вачева

  • Държавна комисия по сигурността на информацията
  • 02/ 933 36 64
  • dksi@government.bg
 • Десислава Манчева-Веселинова

  • Национален статистически институт
  • 02/ 985 77 00
  • dmancheva@nsi.bg
 • Елица Башева

  • Национален статистически институт
  • 02/ 985 77 72
  • ebasheva@nsi.bg
 • Магделина Величкова

  • Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
  • 8953 157
  • magdelina.velichkova@ncpr.bg
 • Тихомир Василев

  • Комисия за енергийно и водно регулиране
  • 02/ 988 87 34
  • tvassilev@dker.bg
 • Катя Неновска

  • Комисия за защита на личните данни
  • 02/ 915 35 89
  • knenovska@cpdp.bg
 • Димитър Димитров

  • Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /предстои актуализация/
  • 088/ 269 90 35
  • d.vilhemov@ciaf.government.bg
 • Елеонора Владимирова

  • Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /предстои актуализация/
  • 088/ 269 90 02
  • e.vladimirova@ciaf.government.bg

Свържете се с нас