5.3.2012 г.

Доклад – обобщение от проведените консултации по Инициативата

Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"

Проведоха се неформални срещи с неправителствени организации, активни в комуникацията с органите на изпълнителната власт по темите от дебата за откритото управление, както и индивидуални срещи с представители на местната власт и Националното сдружение на общините в Република България.

назад