1.9.2011 г.

Решение на Министерския съвет за участие на Република Българияв в Инициативата за партньорство за открито управление

Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"

С Решение на Министерския съвет № 56 от Протокол № 31 от 24 август 2011 г. България се присъедини към Инициативата за партньорство за открито управление.
Със същото решение координацията по участието на страната ни в инициативата е възложена на Съвета за развитие.

назад