28.11.2013 г.

Партньорство за открито управление. Оценка за изпълнението на плана за действие.

Първи план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Партньорство за открито управление. Оценка за изпълнението на плана за действие

назад